Microsoft Teams: สามารถใช้งานบน Office 365 Education ได้แล้ว
วันที่เขียน 1/5/2560 15:36:34     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2560 1:52:51
เปิดอ่าน: 605 ครั้ง

Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชันสนทนากลุ่มสำหรับการทำงานในยุคดิจิตัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Office 365 ของไมโครซอฟท์ ฟีเจอร์หลักของ Microsoft Teams คือ สนทนากันในทีมงาน ฮับหรือศูนย์รวมการทำงานเป็นทีม มีออปชันที่สามารถปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการได้ และมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

Microsoft ได้เปิดตัว Microsoft Teams สำหรับการทำงานเป็นทีม อยู่ภายใต้บริการ Office 365  Education อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  ที่ผ่านมา

 

 

Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชันสนทนากลุ่มสำหรับการทำงานในยุคดิจิตัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Office 365 ของไมโครซอฟท์

ฟีเจอร์หลักของ Microsoft Teams คือ สนทนากันในทีมงาน ฮับหรือศูนย์รวมการทำงานเป็นทีม มีออปชันที่สามารถปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการได้ และมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ Microsoft Teams จะช่วยเชื่อมโยงทั้งผู้คน กลุ่มสนทนา เนื้อหา และเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารและประสานงานในทีม

การใช้งาน Microsoft Teams
การใช้งาน Microsoft Teams ทำได้โดยลงชื่อเข้าเว็บไซต์ Office 365 ด้วยชื่อบัญชีของที่ทำงานหรือสถานศึกษา จากนั้นบนหน้า Home ของ Office 365 ให้คลิกไทล์ Teams

 

สำหรับความสามารถหลักของ Microsoft Teams มีดังนี้

  • มีระบบ Chat สำหรับทีม – สามารถส่งข้อความสื่อสารกันในทีมหรือระหว่างสมาชิกแต่ละคนได้ และรองรับการทำงานร่วมกับ Skype ทำให้สามารถสื่อสารผ่านเสียงและประชุมผ่านวีดีโอได้อีกด้วย และยังสามารถส่ง Emoji หรือสร้าง Sticker และ GIF ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้เอง
  • มีระบบ Hub สำหรับทีม – ผู้ใช้งานสามารถแชร์ข้อมูลจากแอพพลิเคชันต่างๆของ Office 365 ระหว่างทีมได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint
  • ทำงานอยู่บน Cloud ที่มีความปลอดภัยสูง 

ดูคลิปแนะนำ microsoft teams

 

 

ที่มา

https://www.techtalkthai.com/microsoft-teams-is-now-generally-available-for-worldwide-microsoft-office-365-users/

https://www.techtalkthai.com/microsoft-announces-microsoft-team-chat-based-workspace-in-office-365/

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
http://www.erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=683
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM กลุ่มสายงาน IT » “การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT”
ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมปัญญา พัฒนาและแสวงหาการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับ...
การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  ผลงานวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 7/9/2560 12:03:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2560 1:52:40   เปิดอ่าน 99  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ » คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ขึ้น ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลแ...
นก ; ปักษีวิทยา ; ฐานข้อมูล ; ระบบสืบค้นสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 14/7/2560 15:11:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2560 1:52:35   เปิดอ่าน 292  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง