งานเลี้ยงสังสรรค์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข่าว 13/06/2559    
นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/06/2559
เปิดอ่าน: 613 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ สำหรับงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งต่อไปอีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง