นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานแข่งขันโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2558
วันที่ข่าว 14/06/2559    
น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/06/2559
เปิดอ่าน: 773 ครั้ง

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานแข่งขันโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2558 (Active Citizen:Geek So Good 2015)

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน คือ
นายจิระสินธ์ เดชชะ รหัส 5604101311 หัวหน้าทีม
นางสาวชลธิชา ญานิวงค์ รหัส 5604101315
นางสาวกนกวรรณ สานตา รหัส 5604101301
นางสาวกนกวรรณ ดอกแดง รหัส 5604101302
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่งผลงานแข่งขันโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2558 (Active Citizen:Geek So Good 2015)
ใช้ชื่อทีม CSMJU78 หัวข้อโครงการ “เครื่อง "ขอ.ขวด” เปลี่ยนขวดเป็นเงิน เพื่อเด็กกำพร้า และยากไร้” โดยได้คิดและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่น รายละเอียดคือ แพลตฟอร์มเพื่อสังคมด้วยการเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกน้ำดื่มให้เป็นเงิน ด้วยเครื่อง “ขอ.ขวด” ที่จะรับขวด และสะสมแต้มให้กับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถนำแต้มที่ได้รับไปใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับสินค้าได้ อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายขวด ก็จะมอบให้กับมูลนิธิแสงไทยดรุณ หรือบ้านแสงไทยดรุณ เพื่อใช้ช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากไร้ต่อไป

ระยะเวลาการแข่งขันและทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และติด 1 ใน 4 ทีม ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายและได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมสู่สังคม จำนวน 50,000 บาท เพื่อเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะและใช้งานจริงๆ

สาธิตการใช้งานเครื่อง ขอ.ขวด ได้ที่ https://www.facebook.com/เครื่อง-ขอขวด-csmju78-1599439160…/…

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง