กงกุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบอธิการบดีเพื่อปรึกษาหารือนักศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ข่าว 15/06/2559    
นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/06/2559
เปิดอ่าน: 671 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เจ้า ลี่ยิง กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานกงกุลใหญ่แห่งสารธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ได้มีการสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างกันที่มุ่งเน้นเรื่องการเกษตรอินทรีย์อีกด้วย ณ ห้องอินทนิล สำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง