กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานภายในสำนักงานอธิการบดี
วันที่ข่าว 17/06/2559    
นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/06/2559
เปิดอ่าน: 740 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานภายในสำนักงานอธิการบดี ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ตัวเองในการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวรการแลกเปลี่ยนรู้ เรื่องงการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี Edutainer คนแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง