ม.แม่โจ้ MOU ร่วมกับ อำเภอสันทราย เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ข่าว 21/06/2559    
นายวทัญญู เชิงปัญญา
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/06/2559
เปิดอ่าน: 775 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับอำเภอสันทราย พร้อมทั้งการเสวนาวิชาการ “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชมเชิงบูรณาแบบมีส่วนร่วม จัดขึ้นโดยหน่วยงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดำเนินงานสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน การร่วมเสวนาเสียงของชุมชนต่อการพัฒนาอำเภอสันทราย เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เกิดต้นแบบการบริการวิชาการ โครงการ Sansai Development Model ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักวิชาการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาธารณาสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ประธานสภาเกษตรกรประจำตำบล ประธานกองทุนสวัสดิการ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสันทราย จำนวน 200 คน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง