พิธีมอบอุปกรณ์การศึกษาและรางวัลจากการประกวด
วันที่ข่าว 22/06/2559    
นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/06/2559
เปิดอ่าน: 575 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเครื่องสีข้าวแบบครัวเรือน จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท เคนเบอร์ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์มอบให้วิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการเรียนของการสอนและการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิจัย อีกทั้งในโอกาสด้วยกันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบรางวัล 1 ใน 5 ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ภายใต้โครงการ “กล้าใหม่....ไผ่รู้” ปีที่ 10 ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนส่งผลงานเข้าประกวด รวมถึงบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบรางวัลโครงการกระทิงแดง U- Project สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน เงินรางวัล 50,000 บาท สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับองค์กรนักศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง