“แม่แจ่มโมเดล” คืนพื้นที่ป่าเขาหัวโล้น โครงการที่แม่โจ้ใช้หลักแนวทางพระราชดำริ และได้รับความสำเร็จจากความร่วมมือของชุมชน
วันที่ข่าว 23/06/2559    
นายวทัญญู เชิงปัญญา
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/06/2559
เปิดอ่าน: 990 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังชุมชนจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยกล้วยไม้ลงสู่พื้นที่แม่แจ่มโมเดล ซึ่งปัจจุบัน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สร้างอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดการเผาป่าและปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ดร.ปิยะวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายเทพนคร เปี่ยมเพชร ตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย น้อง ๆ ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
"แม่แจ่มโมเดล" เป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมนักวิชาการได้เข้าพื้นที่ชุมชนเพื่อคลุกคลีกับชาวบ้านตั้งแต่ปี 2554 และต่อมาได้รับการสนับสนุนโครงการจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยการยึดแนวทางพระราชดำริของในหลวงคือ การระเบิดจากข้างในเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เน้นให้ชาวบ้านสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การรุกแผ้วถางป่า การยึดครองที่ดิน และการเผาป่าที่ทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยเริ่มลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เน้นการบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกทางการเกษตรที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์เสริมรายได้ให้ชุมชน การทำเห็ดจากเศษวัสดุเกษตรการปลูกลำไยด้วยเทคนิคฝาชีหงาย ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าไปช่วยเหลือชุมชน
นายอำเภอแม่แจ่มกล่าวว่า "ขณะนี้ทางอำเภอแม่แจ่ม มุ่งขยายผลแม่แจ่มโมเดลโดยเตรียมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ในปีที่ผ่าน อ.แม่แจ่มสามารถลดการเผาในช่วงฤดูได้ และลดปัญหาการเกิดหมอกควันให้จังหวัดเชียงใหม่ลงได้ส่วนนึง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้นที่เราภูมิใจ และตั้งเป้าหมายให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ทางจังหวัดกำลังเตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดลปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ของเชียงใหม่ต่อไป"

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง