การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ข่าว 12/06/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/06/2560
เปิดอ่าน: 410 ครั้ง

 

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ เช่น รูปแบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รูปแบบเว็บไซต์ของแต่ละคณะ การประชาสัมพันธ์"กาดแม่โจ้2477" โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ในการสื่อสารองค์กร แนวทางการจัดทำปฎิทิน ส.ค.ส. และไดอารี่ ประจำปี 2561 เป็นต้น

ในการนี้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือ เพื่อระดมความคิด ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง