โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
วันที่ข่าว 15/06/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/06/2560
เปิดอ่าน: 404 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมอาจารย์ นักวิจัย จากโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-แม่โจ้) และโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ทั้งนี้ยังร่วมปลูกกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในบริเวรพื้นที่ขยายการอนุรักษ์ของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหลงขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง