การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
วันที่ข่าว 16/06/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/06/2560
เปิดอ่าน: 499 ครั้ง

 

ในวันศุกร์ที่16 มิถุนายน 2560 มีการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 โดยรองอธิการบดี อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. คุณนรินทร์เดช น้ำทิพย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2. คุณวงวรรณ เทพอาจ จากเทศบาลปัว จังหวัดน่าน
3. คุณดิฐ เลฃะกุล จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 2
4. คุณกิตติภูมิ พุ่มแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. คุณไพรัตน์ สมศรีรื่น จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี และได้ทำการเยี่ยมชมหน่วยงาน กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอิงคศรีกสิกร) จากนั้นทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จึงได้สรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง