การจัดพิธีมอบใบประกาศคุณให้แก่คณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก การเข้าร่วมแสดงประกวดผลงานการประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรม
วันที่ข่าว 16/06/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/06/2560
เปิดอ่าน: 397 ครั้ง

 

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัย
โดยผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมแสดงประกวดผลงานการประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมในงาน ดังนี้
1. งาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ระหว่าง วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560
ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย จำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัล จำนวน 11 รางวัล
2.งาน Korea International Women's Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2560
ณ Korea International Exhibition Center (KINTEX) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ผลงาน และรับรางวัล จำนวน 13 รางวัล

ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง