คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ Dr. Yi-Yuan Chuang และ Dr.Yi-Chen Su และนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
วันที่ข่าว 11/08/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/08/2560
เปิดอ่าน: 361 ครั้ง

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ Dr. Yi-Yuan Chuang และ Dr.Yi-Chen Su และนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จำนวน 19 คน เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจพร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำก้อนเชื้อเห็ด จากสาขาพืชผัก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง