นักวิจัยและทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานสรุปการดำเนินงานของปี 2559-2560 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ข่าว 05/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/09/2560
เปิดอ่าน: 924 ครั้ง

 

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร นักวิจัยและทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถวายรายงานสรุปการดำเนินงานของปี 2559-2560 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ “โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”, “โครงการจัดทำหนังสือพันธุ์มะม่วงในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”, “การตรวจสอบพันธุ์มะม่วงด้วยเครื่องหมาย DNA SSR” และ “การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเขียว 3 พันธุ์ ต่อการจัดการดิน การคัดเลือกไรโซเบียมในท้องถิ่นร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียว 3 พันธุ์” เป็นการบูรณาการการทำงานของนักวิจัย 3 หน่วยงาน ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง