มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Shanghai Kunying Pigeon Club
วันที่ข่าว 07/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/09/2560
เปิดอ่าน: 579 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mr. Aimin Lu และ Mr. Zhenkui Fu คณะผู้แทนจาก Shanghai Kunying Pigeon Club (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในการหารือร่วมกับคณาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง