พิธีเปิด โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ MODERN AGRICULTURAL LEADERSHIP PROGRAM (SubMagLead)
วันที่ข่าว 08/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/09/2560
เปิดอ่าน: 702 ครั้ง

 

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ MODERN AGRICULTURAL LEADERSHIP PROGRAM (SubMagLead) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกิยรติจาก Mr. Karma Thinley, Director, The Royal Academy Construction Project and His Majesty's Secretarial จากราชอาณาจักรภูฎาน กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดโครงการครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเสวนาในหัวข้อเรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี “Ecotourism Industries for Well-being” เพื่อให้ได้แนวทาง ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมไปถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง