มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ
วันที่ข่าว 25/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/09/2560
เปิดอ่าน: 454 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ลงนามร่วม จำนวน 2 สัญญา ดังนี้ 1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนัง” เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยผลงานชิ้นนี้อนุญาตให้ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย มีตัวแทนลงนามคือ คุณกุลรัตน์ แก้วเป็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด 2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบให้น้ำแบบแม่นยำเพื่อการเกษตร” เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์. กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยผลงานชิ้นนี้อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย มีตัวแทนลงนามคือ คุณศักย์วริษฐ์ ธนะสาร หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ฮิลล์คอร์ป ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง