ต้อนรับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย Babes-Bolyai ประเทศโรมาเนีย
วันที่ข่าว 29/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/09/2560
เปิดอ่าน: 607 ครั้ง

 

Dr. Vlad Macicasan from Babes-Bolyai University visited Maejo University for educational collaboration

On September 27th, 2017, Assoc. Prof. Dr. Weerapon Thongma (Vice President of MJU) together with Asst. Prof. Dr. Aphinun Suvarnaraksha welcomed Dr. Vlad Macicasan from Babes-Bolyai University, Romania.

ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ) ให้การต้อนรับ และหารือกับ Dr. Vlad Macicasan ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Babes-Bolyai ประเทศโรมาเนีย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง