มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
วันที่ข่าว 29/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/09/2560
เปิดอ่าน: 801 ครั้ง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ เพื่อพัฒนาแนวทาง ปรับปรุง และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 141 โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้าน การจัดการเรียน การสอนของคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเยี่ยมชมทัศนียภาพ และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยรถไฟล้อยาง ผ่านเส้นทางชุมชนบ้านโปง และชมฟาร์มมหาวิทยาลัย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง