กิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมด้านการเลี้ยงไก่และสุกร
วันที่ข่าว 10/10/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/10/2560
เปิดอ่าน: 304 ครั้ง

 

อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายครรชิต ชมภูพันธ์ และนายกิตติพงษ์ ทิพยะ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 2 ปีเทียบเข้าเรียน ออกสำรวจสภาพการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงการจัดการสัตว์ปีกและสุกร และการป้องกันโรคสัตว์ ในพื้นที่บ้านสันม่วง, บ้านกิ่วโป่ง, บ้านเด่น และบ้านแจ่มน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง