กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 11/10/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/10/2560
เปิดอ่าน: 499 ครั้ง

 

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 โดยตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษา นางสาวสุนิสา รัตนพรหม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และขอให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แก่น้องๆ นักศึกษาสืบต่อไป ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง