มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานสรุป “งานรักษาพันธุกรรมพืชผัก” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ข่าว 30/11/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2560
เปิดอ่าน: 853 ครั้ง

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถวายรายงานสรุปความก้าวหน้า “งานรักษาพันธุกรมกรมพืชผัก” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชผัก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักต่างๆ และใช้ศึกษาเรียนรู้ด้านการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชผัก

ซึ่งเป็นความก้าวหน้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย ที่มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้เมื่อประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภัยธรรมชาติ สำหรับนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ ให้มีลักษณะที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานในพื้นที่กองพลทหารราบที่ 7 เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่ 27 ไร่ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนการจัดหาน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนด้านการปรับปรุงพื้นที่ โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดำเนินงานศึกษาวิจัยเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อให้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง