มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “ สำนักงานอธิการบดีกับการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปีจาก 2477 สู่ 2577”
วันที่ข่าว 06/12/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/12/2560
เปิดอ่าน: 481 ครั้ง

 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “ สำนักงานอธิการบดีกับการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปีจาก 2477 สู่ 2577” โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายในงานยังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่ นางอรณุตรา จ่ากุญชร, นางสาวรัศมี อภิรมย์, นางสาวนิตยา ใจกันทา, นางอัมพร. ปาวิน, นางสาวละออศิริ พรหมศร และนางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง