ม.แม่โจ้ เปิดงาน Maejo Fair 2017
วันที่ข่าว 07/12/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/12/2560
เปิดอ่าน: 695 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งมีเวทีเสวนาทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา 10.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิด งานแม่โจ้แฟร์ (Maejo Fair 2017) ณ เวทีกลาง หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภาพโปสเตอร์ ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักวิจัยโดยตรง และสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจาก กาดแม่โจ้ 2477 และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

สำหรับงานแม่โจ้แฟร์ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ส่วนที่หนึ่งได้แก่ การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ส่วนที่สองคือ มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal และส่วนที่สามคือ งาน 40 ปีพืชผักแม่โจ้ เรื่อง”พืชวงศ์แตง” ซึ่งจะมีพิธีเปิดมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้าน วันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น.

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง