แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติเตรียมพื้นที่ถวายการต้อนรับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ข่าว 05/01/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/01/2561
เปิดอ่าน: 697 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมถวายการต้อนรับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาศเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม To Be Number One ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 10 มกราคม 2561

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง