บรรยากาศก่อนการเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ข่าว 10/01/2561    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/01/2561
เปิดอ่าน: 583 ครั้ง

 

บรรยากาศก่อนการเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในช่วงเวลา 10.00 น. ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง