ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ข่าว 11/01/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/01/2561
เปิดอ่าน: 632 ครั้ง

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทรงเปิดป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กราบทูลรายงาน พร้อมทั้ง ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

โอกาสนี้ ได้ประทานของที่ระลึกแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประทานพระอนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าถวายของที่ระลึก พร้อมให้คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยฉายพระรูปร่วมก่อนเสด็จกลับ

ภาพและข้อมูล : ศตพล กัลยา

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง