กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
วันที่ข่าว 13/01/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/01/2561
เปิดอ่าน: 360 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ มัจฉาสวนสัตว์ตักตุ๊กตา กิจกรรมการขี่ควาย การประกวดวาดภาพชิงรางวัล กิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอสันทราย การแข่งขันร้องเพลง  และยังมีการแจกของรางวัลมากมาย ฟรี! โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมอย่างครึกครื้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า แม่โจ้มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเกษตรไทย จึงได้จัดงานวันเด็กให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ด้วยแนวคิด Small Smart Farmers เด็กไทยรุ่นใหม่หัวใจเกษตรให้แก่น้อง ๆ ที่มาร่วมงาน เพื่อให้ได้สัมผัสกับวิถีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างใกล้ชิด

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง