แถลงข่าวจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 Cowboy Night ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่
วันที่ข่าว 06/02/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/02/2561
เปิดอ่าน: 555 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 Cowboy Night ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกิจกรรมงานราตรีแม่โจ้เป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีนายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง