ม.แม่โจ้ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ข่าว 10/06/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/06/2561
เปิดอ่าน: 483 ครั้ง

 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน  2561 เวลา 12.00 น. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การบริการ สวัสดิการ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการจะได้พบปะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมต้อนรับ และรับฟังการเสวนา “ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี, อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล  รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ, และรับฟังรายละเอียด  “กองทุน กยศ. : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม” โดย นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ปกครองได้ซักถามในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง