ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ปลูกดอกดาวเรือง น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9
200ครั้ง 05 ต.ค. 60,00:00น.
[WETV]WETV NEWS - ม.แม่โจ้ มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ” MAGLEAD”
332ครั้ง 17 ส.ค. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ
375ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
ข่าวภาคเหนือ 18 กรกฎาคม 2560 ม แม่โจ้ พัฒนาการแปรรูปอาหารอินทรีย์สร้างสรรค์
388ครั้ง 19 ก.ค. 60,00:00น.
ข่าวภาคเหนือ 08 กรกฎาคม 2560 ม.แม่โจ้เร่งผลิต ผู้นำการเกษตรยุคใหม่
243ครั้ง 13 ก.ค. 60,00:00น.
[WETV] WETV News - ม.แม่โจ้โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่1
171ครั้ง 11 ก.ค. 60,00:00น.
[WETV] WETV News - ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “ 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”
103ครั้ง 11 ก.ค. 60,00:00น.
รายการ ธรรมชาติมาหานคร ตอนวิทยาลัยพลังงานทดแทน เปลี่ยนโลกพลังงาน (ออกอากาศ 11 มิถุนายน 2560)
372ครั้ง 12 มิ.ย. 60,00:00น.
WE TV : ข่าววันสถาปนา
243ครั้ง 12 มิ.ย. 60,00:00น.