ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
5ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่เส้นทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
3ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มงานอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8ครั้ง 17 ก.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่เส้นทางนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
18ครั้ง 09 ก.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
64ครั้ง 12 มิ.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโรงพยาบาลสัตว์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
53ครั้ง 12 มิ.ย. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
284ครั้ง 23 พ.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
111ครั้ง 15 พ.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
109ครั้ง 15 พ.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์และการใช้งานสนับสนุนทางเทคนิค
50ครั้ง 11 พ.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงราวกันตกหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
103ครั้ง 11 พ.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
73ครั้ง 30 เม.ย. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มงานอาคารสำนักงานอธิการบดี
91ครั้ง 20 เม.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอด LED 620 หลอด
130ครั้ง 18 เม.ย. 61,00:00น.
ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
215ครั้ง 05 มี.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่1)
649ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2)
158ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1)
141ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องบดอาหาร
122ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 3)
92ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 3)
41ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 2)
27ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 4)
38ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
89ครั้ง 21 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
181ครั้ง 20 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
146ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
128ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพร้อมทาสีอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
141ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคาร
130ครั้ง 03 ก.พ. 61,00:00น.
12