ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
54ครั้ง 02 พ.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38ครั้ง 29 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
43ครั้ง 26 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้งโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV ) ครั้งที่ 2
62ครั้ง 24 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (ประจำเดือนพ.ย. 61-ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
51ครั้ง 16 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
57ครั้ง 11 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1 งาน
33ครั้ง 11 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพ 85 ปี แม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47ครั้ง 09 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
41ครั้ง 05 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
55ครั้ง 03 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
36ครั้ง 02 ต.ค. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
44ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง
38ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
แผนการจัดจ้างเหมาออกแบบปฏิทิน ไดอารี่และ สคส.ปี2562
50ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
24ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47ครั้ง 28 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
22ครั้ง 27 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างบริเวณชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18ครั้ง 27 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
29ครั้ง 27 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
39ครั้ง 26 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43ครั้ง 25 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพ 85 ปี แม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42ครั้ง 24 ก.ย. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อ สวนสุขภาพ 85 ปี
47ครั้ง 21 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
46ครั้ง 21 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32ครั้ง 21 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศ TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมราคากลาง
57ครั้ง 21 ก.ย. 61,00:00น.
TOR งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้่
48ครั้ง 20 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30ครั้ง 20 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังกลุ่มสำนักงานอธิการบดี
29ครั้ง 18 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวย ยศสุข,อาคารเรียนรวม 70ปีแม่โจ้ และอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
65ครั้ง 15 ก.ย. 61,00:00น.
123