ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครัวเคลื่อนที่จำนวน 2 ระบบ
13ครั้ง 20 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
39ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือนกินขยะขนาด 500 ตร.ม. จำนวน 8 โรง
21ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างตลาดอินทรีย์
46ครั้ง 07 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
62ครั้ง 29 มี.ค. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
402ครั้ง 06 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
651ครั้ง 02 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วเหล็กโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102ครั้ง 24 ก.พ. 60,00:00น.
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
121ครั้ง 22 ก.พ. 60,00:00น.
TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
135ครั้ง 21 ก.พ. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำชุดสาธิตการเลี้ยงหนอน BSF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
100ครั้ง 15 ก.พ. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลป์
121ครั้ง 04 ม.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
169ครั้ง 18 พ.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
159ครั้ง 08 พ.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
205ครั้ง 31 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
180ครั้ง 28 ต.ค. 59,00:00น.
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตลานจอดรถ
145ครั้ง 18 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตโรงจอดรถ
142ครั้ง 11 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนักศึกษา
119ครั้ง 11 ต.ค. 59,00:00น.
สรุปราคางานปรับปรุงห้องโถงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
119ครั้ง 06 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโถงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
109ครั้ง 04 ต.ค. 59,00:00น.
TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสนอ.ปี 60 (1 พย. 59 - 30 กย. 60) 11 เดือน
125ครั้ง 21 ก.ย. 59,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
112ครั้ง 21 ก.ย. 59,00:00น.
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารจำนวน 6 หลัง
112ครั้ง 15 ก.ย. 59,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์แยกสารชนิด HPLC
109ครั้ง 15 ก.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
150ครั้ง 09 ก.ย. 59,00:00น.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ภายในสำนักงานอธิการบดี
126ครั้ง 05 ก.ย. 59,00:00น.
TOR งานจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
185ครั้ง 02 ก.ย. 59,00:00น.
TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแยกสารชนิด HPLC
127ครั้ง 31 ส.ค. 59,00:00น.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
173ครั้ง 11 ส.ค. 59,00:00น.
12