ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ จำนวน 7 รายการ
15ครั้ง 16 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
13ครั้ง 15 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
34ครั้ง 04 ม.ค. 62,00:00น.
แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23ครั้ง 02 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
59ครั้ง 24 ธ.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด
109ครั้ง 14 ธ.ค. 61,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่เกื้อกูลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ (ServiceInnovationCapability)
81ครั้ง 15 พ.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
166ครั้ง 02 พ.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
135ครั้ง 29 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
112ครั้ง 26 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้งโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV ) ครั้งที่ 2
160ครั้ง 24 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (ประจำเดือนพ.ย. 61-ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
93ครั้ง 16 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
81ครั้ง 11 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1 งาน
55ครั้ง 11 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพ 85 ปี แม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
90ครั้ง 09 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
69ครั้ง 05 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
69ครั้ง 03 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
55ครั้ง 02 ต.ค. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
72ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง
64ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
แผนการจัดจ้างเหมาออกแบบปฏิทิน ไดอารี่และ สคส.ปี2562
70ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
50ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
72ครั้ง 28 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
41ครั้ง 27 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
39ครั้ง 27 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างบริเวณชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34ครั้ง 27 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
52ครั้ง 26 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
63ครั้ง 25 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพ 85 ปี แม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60ครั้ง 24 ก.ย. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อ สวนสุขภาพ 85 ปี
65ครั้ง 21 ก.ย. 61,00:00น.
12