ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

TOR งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้่
4ครั้ง 20 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ครั้ง 20 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังกลุ่มสำนักงานอธิการบดี
7ครั้ง 18 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวย ยศสุข,อาคารเรียนรวม 70ปีแม่โจ้ และอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ครั้ง 15 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศ TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมราคากลาง
18ครั้ง 15 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างบริเวณชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25ครั้ง 11 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47ครั้ง 11 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
48ครั้ง 07 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
53ครั้ง 04 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ปี2562
46ครั้ง 03 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงเก็บวัสดุและเครื่องมือการเกษตร
56ครั้ง 03 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างบริเวณชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์
34ครั้ง 01 ก.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
29ครั้ง 31 ส.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
53ครั้ง 27 ส.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฏิทิน ไดอารี่และ ส.ค.ส. ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
72ครั้ง 27 ส.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชการที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43ครั้ง 27 ส.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม
43ครั้ง 24 ส.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ
47ครั้ง 23 ส.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว
79ครั้ง 22 ส.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวย ยศสุข,อาคารเรียนรวม 70ปีแม่โจ้ และอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
92ครั้ง 22 ส.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผ้าใบคลุมโครงสร้างโดม สนามวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
67ครั้ง 22 ส.ค. 61,00:00น.
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
34ครั้ง 20 ส.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฏิทิน ไดอารี่และ ส.ค.ส. ประจำปี 2562
34ครั้ง 16 ส.ค. 61,00:00น.
ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินควบคุมภายในระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
21ครั้ง 10 ส.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 67 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42ครั้ง 03 ส.ค. 61,00:00น.
แบบฟอร์มงานก่อสร้างโรงจอกรถจักรยานยนต์และรถยนต์อาคารอำนวย ยศสุข
81ครั้ง 24 ก.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างงานเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
211ครั้ง 19 ก.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้านทิศเหนืออาคารอำนวย ยศสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
95ครั้ง 19 ก.ค. 61,00:00น.
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
66ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่เส้นทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
44ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
12