ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ครั้ง 14 ธ.ค. 60,00:00น.
TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการสำหรับธุรกิจร้านอาหารพร้อมครุภัณฑ์
12ครั้ง 13 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำช่องจักรยาน
41ครั้ง 28 พ.ย. 60,00:00น.
TOR งานจ้างเหมาจัดทำทางจักรยาน
44ครั้ง 22 พ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะภายในมหาวิทยาลัย
47ครั้ง 17 พ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงอาคารศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชการที่ 9
43ครั้ง 17 พ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
139ครั้ง 25 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
54ครั้ง 24 ต.ค. 60,00:00น.
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
58ครั้ง 19 ต.ค. 60,00:00น.
TOR จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
47ครั้ง 19 ต.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฏิทิน ไดอารี่และส.ค.ส. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
103ครั้ง 12 ต.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (11 เดือน) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
41ครั้ง 11 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 รายการ (11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
46ครั้ง 10 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50ครั้ง 06 ต.ค. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
55ครั้ง 03 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
58ครั้ง 02 ต.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
366ครั้ง 15 ก.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสำนักงานอธิการบดี ปี 2561
149ครั้ง 05 ก.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอากกลุ่มหอพัก ปี 61 ราคากลาง บันทึกขออนุมัติแผนการจัดจ้าง TOR
138ครั้ง 05 ก.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
117ครั้ง 31 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
95ครั้ง 30 ส.ค. 60,00:00น.
แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยและเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
98ครั้ง 30 ส.ค. 60,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสนอ.และหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ 61
55ครั้ง 30 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
87ครั้ง 29 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศ TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมราคากลาง
60ครั้ง 28 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัย
78ครั้ง 28 ส.ค. 60,00:00น.
เงื่อนไขสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561
149ครั้ง 22 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
74ครั้ง 22 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
86ครั้ง 22 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยนานาชาติ
125ครั้ง 10 ส.ค. 60,00:00น.
12