ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
53ครั้ง 05 มี.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่1)
164ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2)
55ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1)
61ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องบดอาหาร
51ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 3)
32ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 3)
14ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 2)
9ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 4)
8ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
43ครั้ง 21 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
104ครั้ง 20 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
84ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
67ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพร้อมทาสีอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
82ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคาร
73ครั้ง 03 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
82ครั้ง 25 ม.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
72ครั้ง 19 ม.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
89ครั้ง 08 ม.ค. 61,00:00น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์เอกสาร
114ครั้ง 29 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างระบบน้ำในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย
116ครั้ง 25 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจร้านอาหารพร้อมครุภัณฑ์
140ครั้ง 20 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
123ครั้ง 14 ธ.ค. 60,00:00น.
TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการสำหรับธุรกิจร้านอาหารพร้อมครุภัณฑ์
102ครั้ง 13 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำช่องจักรยาน
116ครั้ง 28 พ.ย. 60,00:00น.
TOR งานจ้างเหมาจัดทำทางจักรยาน
109ครั้ง 22 พ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะภายในมหาวิทยาลัย
117ครั้ง 17 พ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงอาคารศูนย์กีฬากาญจนภิเษก รัชการที่ 9
106ครั้ง 17 พ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
216ครั้ง 25 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
129ครั้ง 24 ต.ค. 60,00:00น.
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
105ครั้ง 19 ต.ค. 60,00:00น.
12