ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อย. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร (Functional Food)”
88ครั้ง 18 พ.ค. 60,00:00น.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIA’s Road Show to Regional Science Park
204ครั้ง 09 มี.ค. 60,00:00น.
ธอส.เปิดตัว "โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส."
385ครั้ง 03 ต.ค. 59,00:00น.
กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
413ครั้ง 26 ก.ค. 59,00:00น.
พิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2559
706ครั้ง 30 พ.ค. 59,10:05น.
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
976ครั้ง 27 พ.ค. 59,13:26น.
แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (E-Manage)
1805ครั้ง 05 ก.ย. 57,10:04น.
คู่มือการใช้ระบบ E-Manage
5925ครั้ง 02 มี.ค. 54,00:00น.