ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัญจรครั้งที่ 3
78ครั้ง 18 ส.ค. 60,00:00น.
องคมนตรีบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
151ครั้ง 17 ส.ค. 60,00:00น.
นักศึกษา ม.แม่โจ้ คว้ารางวัล ACADEMIC วิทยานิพนธ์ดีเด่น 2559 จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
147ครั้ง 16 ส.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ” MAGLEAD”
135ครั้ง 16 ส.ค. 60,00:00น.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับประเทศ
176ครั้ง 16 ส.ค. 60,00:00น.
โครงการปลูกข้าววันแม่ (Rice for Mom)
163ครั้ง 15 ส.ค. 60,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ Dr. Yi-Yuan Chuang และ Dr.Yi-Chen Su และนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
158ครั้ง 11 ส.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำ MOU กับบริษัทเวิลด์เทคคลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด วิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน
354ครั้ง 09 ส.ค. 60,00:00น.
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ บ้านพักกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่
211ครั้ง 07 ส.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560
158ครั้ง 07 ส.ค. 60,00:00น.
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เข้าหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
212ครั้ง 04 ส.ค. 60,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 3”
194ครั้ง 04 ส.ค. 60,00:00น.
โครงการสัปดาห์ Green office สำนักงานอธิการบดี
201ครั้ง 04 ส.ค. 60,00:00น.
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย “เรื่องการตอบสนองอ้อยต่อ FGD ยิปซัม ในดินที่ขาด Ca และ S”
527ครั้ง 04 ส.ค. 60,00:00น.
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
154ครั้ง 02 ส.ค. 60,00:00น.
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
251ครั้ง 01 ส.ค. 60,00:00น.
Professor V. K. Kawatra นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอรุณาจัลประเทศมาเยือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
166ครั้ง 31 ก.ค. 60,00:00น.
Dr. Chowna Mein รองมุขมนตรี แห่งรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย พร้อมด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอรุณาจัลประเทศมาเยือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
119ครั้ง 31 ก.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
301ครั้ง 28 ก.ค. 60,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลเมือง เมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมอบรมเรื่อง "คุณภาพการใช้ภาษาไทย และเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารทางราชการ"
225ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
182ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 30 มอบเงินสนับสนุน “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม”
123ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560
63ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
งาน International Students Day ประจำปี 2560
62ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
Professor Dr. Mike Y.K. Guu อธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย National Pingtung ไต้หวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45ครั้ง 27 ก.ค. 60,00:00น.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย นำคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศึกษาฐานเรียนรู้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
92ครั้ง 26 ก.ค. 60,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์สมรรถนะสูง (The High Performance Tourist Guide)
105ครั้ง 25 ก.ค. 60,00:00น.
นศ.สิงคโปร์ดูงานคณะผลิตกรรมการเกษตร
170ครั้ง 24 ก.ค. 60,00:00น.
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
274ครั้ง 19 ก.ค. 60,00:00น.
โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนรักษ์โลก”
263ครั้ง 18 ก.ค. 60,00:00น.
12345