ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ รับมอบแร่ธาตุสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54
141ครั้ง 14 ธ.ค. 60,00:00น.
อพ.สธ.-มจ. เข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
208ครั้ง 13 ธ.ค. 60,00:00น.
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2018)
1058ครั้ง 13 ธ.ค. 60,00:00น.
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในงาน International Invention and Design Competition 2017
131ครั้ง 12 ธ.ค. 60,00:00น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาและดูงาน 7 มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน
159ครั้ง 12 ธ.ค. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดงาน 40 ปีพืชผักแม่โจ้ มหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้าน
325ครั้ง 08 ธ.ค. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพการประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
162ครั้ง 08 ธ.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
290ครั้ง 07 ธ.ค. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ เปิดงาน Maejo Fair 2017
319ครั้ง 07 ธ.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “ สำนักงานอธิการบดีกับการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปีจาก 2477 สู่ 2577”
166ครั้ง 06 ธ.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานสรุป “งานรักษาพันธุกรรมพืชผัก” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
512ครั้ง 30 พ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
239ครั้ง 28 พ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการ Reform มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗ สู่ ๒๕๗๗ “1934-2034 MJU Centennial Scenario”
326ครั้ง 27 พ.ย. 60,00:00น.
กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา
148ครั้ง 27 พ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทล๊อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)
462ครั้ง 24 พ.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการ “โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล”
529ครั้ง 22 พ.ย. 60,00:00น.
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ 2560
266ครั้ง 21 พ.ย. 60,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมและติดตามผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ
185ครั้ง 20 พ.ย. 60,00:00น.
พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2560
336ครั้ง 20 พ.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับ Dr. WU. Po-Ching อธิการบดี คณะผู้บริหาร จาก National Ilan University ประเทศไต้หวัน
263ครั้ง 16 พ.ย. 60,00:00น.
คณะสถาปัตย์ฯ จัดค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
230ครั้ง 15 พ.ย. 60,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการทำอาหารหมัก
299ครั้ง 14 พ.ย. 60,00:00น.
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
321ครั้ง 10 พ.ย. 60,00:00น.
การสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตและการแปรรูปลำไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก”
268ครั้ง 09 พ.ย. 60,00:00น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
195ครั้ง 09 พ.ย. 60,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม "Local Innovator Gathering"
241ครั้ง 08 พ.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560
351ครั้ง 06 พ.ย. 60,00:00น.
นักศึกษา ม.แม่โจ้ และคณาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ”The 24th Tri-U International Joint Seminar & Symposium” ที่ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
3304ครั้ง 03 พ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560
273ครั้ง 02 พ.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับรัฐมนตรี Yeshey Dorji กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
515ครั้ง 01 พ.ย. 60,00:00น.
12345