ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ จัดโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม Meeting “เด็กปลูกผัก”
96ครั้ง 16 มี.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประกวดไก่พื้นเมือง และไก่ต่อไก่ตั้ง “ขันเก่ง”
129ครั้ง 14 มี.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
187ครั้ง 13 มี.ค. 61,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนา “ สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ”
140ครั้ง 13 มี.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ครั้งที่ 4
110ครั้ง 13 มี.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
172ครั้ง 12 มี.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”
100ครั้ง 12 มี.ค. 61,00:00น.
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดสัมมนาการสร้างความสัมพันธ์และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)
126ครั้ง 09 มี.ค. 61,00:00น.
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมพนักงาน
272ครั้ง 09 มี.ค. 61,00:00น.
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดฝึกอบรมหัวข้อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและระบบควบคุมภายใน(ICS)
124ครั้ง 08 มี.ค. 61,00:00น.
งานประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สัญจร ครั้งที่ 2
119ครั้ง 08 มี.ค. 61,00:00น.
ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
250ครั้ง 05 มี.ค. 61,00:00น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
371ครั้ง 05 มี.ค. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
212ครั้ง 02 มี.ค. 61,00:00น.
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
201ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
307ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญา ภูมิสังคม:กรณีลุ่มน้ำแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด – อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”
323ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
230ครั้ง 27 ก.พ. 61,00:00น.
ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5
235ครั้ง 27 ก.พ. 61,00:00น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการ “Innovative Driven for Graduated Students”
244ครั้ง 23 ก.พ. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
324ครั้ง 22 ก.พ. 61,00:00น.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
578ครั้ง 21 ก.พ. 61,00:00น.
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ทีมฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
191ครั้ง 21 ก.พ. 61,00:00น.
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้การต้อนรับอดีตรองนายกรัฐมนตรี
287ครั้ง 17 ก.พ. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ มอบรางวัลเรียนดี ให้แก่บัณฑิตแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2559-2560
637ครั้ง 17 ก.พ. 61,00:00น.
นักวิจัยและคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
368ครั้ง 16 ก.พ. 61,00:00น.
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิด “กาดต้องชม กาดแม่โจ้2477”
310ครั้ง 16 ก.พ. 61,00:00น.
บัณฑิตแม่โจ้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
282ครั้ง 16 ก.พ. 61,00:00น.
สวทช. และ NETBAY ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
61ครั้ง 15 ก.พ. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
265ครั้ง 12 ก.พ. 61,00:00น.
1234