ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ชาวแม่โจ้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
25ครั้ง 20 ก.ย. 61,00:00น.
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4
172ครั้ง 19 ก.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0
96ครั้ง 18 ก.ย. 61,00:00น.
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 3
227ครั้ง 17 ก.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ เดินหน้ากิจกรรม Road Show ที่มีโชคพลาซ่า
129ครั้ง 17 ก.ย. 61,00:00น.
โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร
112ครั้ง 14 ก.ย. 61,00:00น.
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
323ครั้ง 14 ก.ย. 61,00:00น.
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2
193ครั้ง 14 ก.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ
208ครั้ง 12 ก.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ปั่นลดมลพิษ ชวนพิศแม่โจ้
244ครั้ง 12 ก.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ สนับสนุนมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์ให้กับมณฑลทหารบกที่ 33
55ครั้ง 11 ก.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ ผู้บริหารพบบุคลากร
223ครั้ง 11 ก.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
183ครั้ง 10 ก.ย. 61,00:00น.
กองอาคารและสถานที่ จัดอบรมกิจกรรมด้านความปลอดภัยซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
130ครั้ง 10 ก.ย. 61,00:00น.
สนอ.ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 แยกขยะ อาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว
235ครั้ง 05 ก.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
188ครั้ง 05 ก.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน
140ครั้ง 05 ก.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560
178ครั้ง 03 ก.ย. 61,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัด Workshop สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Design Boot Camp) หวังเพิ่มมูลค่าธุรกิจร้านอาหารและบริการแวดล้อมในชุมชน ตั้งเป้ายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination)
207ครั้ง 03 ก.ย. 61,00:00น.
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน  KM Fairs 2018
273ครั้ง 31 ส.ค. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560
243ครั้ง 30 ส.ค. 61,00:00น.
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
254ครั้ง 29 ส.ค. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเงินสนับสนุน จากชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดลำพูน
142ครั้ง 29 ส.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดเสวนา เมล็ดพันธ์ุอินทรีย์ จุดเริ่มต้นความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์
253ครั้ง 24 ส.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ
189ครั้ง 23 ส.ค. 61,00:00น.
คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
154ครั้ง 23 ส.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการทำสื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เสวนาวิชาการประกอบการสาธิต “วัฒนธรรมประเพณีวิถีล้านนาอยู่ได้อย่างไรในยุค 4.0”
268ครั้ง 23 ส.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
156ครั้ง 22 ส.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี วิถีชีวิต”
327ครั้ง 22 ส.ค. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 2
469ครั้ง 22 ส.ค. 61,00:00น.
12345