ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100%
55ครั้ง 24 พ.ค. 61,00:00น.
ม. แม่โจ้จัดโครงการ "ผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่น 2" MAGLEAD #2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย GO Eco U
87ครั้ง 24 พ.ค. 61,00:00น.
Warm Welcome UiTM Malaysia to MJU
44ครั้ง 24 พ.ค. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”
157ครั้ง 23 พ.ค. 61,00:00น.
พิธีปิดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2
190ครั้ง 18 พ.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีรับมอบเครื่องผสมอาหาร FiMAKS
116ครั้ง 18 พ.ค. 61,00:00น.
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ฝึกงานอนุรักษ์และเลี้ยงดูสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
98ครั้ง 18 พ.ค. 61,00:00น.
บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
176ครั้ง 17 พ.ค. 61,00:00น.
ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย : การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง
145ครั้ง 16 พ.ค. 61,00:00น.
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-IC) จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
265ครั้ง 11 พ.ค. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
271ครั้ง 06 พ.ค. 61,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
390ครั้ง 03 พ.ค. 61,00:00น.
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง
259ครั้ง 02 พ.ค. 61,00:00น.
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดบรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
244ครั้ง 02 พ.ค. 61,00:00น.
คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
252ครั้ง 01 พ.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ
132ครั้ง 01 พ.ค. 61,00:00น.
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz เข้ารับเกียรติบัตรโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่
287ครั้ง 30 เม.ย. 61,00:00น.
คณะผู้บริหารม.แม่โจ้เยือนราชอาณาจักรภูฏาน ติดตามผลโครงการอบรมนานาชาติ
2609ครั้ง 30 เม.ย. 61,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก Earth Day 2018
640ครั้ง 25 เม.ย. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Zoetis Swine Business Checklist and Lanna Master Butcher workshop”
55ครั้ง 24 เม.ย. 61,00:00น.
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"
434ครั้ง 24 เม.ย. 61,00:00น.
สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”
472ครั้ง 20 เม.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2561
1529ครั้ง 20 เม.ย. 61,00:00น.
สภา ม.แม่โจ้ ประชุมสร้างความเข้าใจ กรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
578ครั้ง 18 เม.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์
388ครั้ง 10 เม.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Ding Qinghua อธิการบดี Yunnan Nanfang Youth College
313ครั้ง 10 เม.ย. 61,00:00น.
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลในการแข่งขันและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน The XXIst Moscow Salon of inventions and innovation technologies Archimedes - 2018
282ครั้ง 06 เม.ย. 61,00:00น.
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมให้ความรู้ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office
396ครั้ง 03 เม.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
340ครั้ง 01 เม.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า, พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
291ครั้ง 31 มี.ค. 61,00:00น.
1234