ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
63ครั้ง 24 พ.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไม้
243ครั้ง 19 พ.ค. 60,00:00น.
“กับข้าว กับปลา นานาข้าว” ณ กาดแม่โจ้ 2477
193ครั้ง 19 พ.ค. 60,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
147ครั้ง 18 พ.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
125ครั้ง 18 พ.ค. 60,00:00น.
ประชุมชี้แจง และให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
181ครั้ง 18 พ.ค. 60,00:00น.
อบรม PGS กลุ่มกาแฟอินทรีย์
248ครั้ง 11 พ.ค. 60,00:00น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
261ครั้ง 11 พ.ค. 60,00:00น.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
286ครั้ง 08 พ.ค. 60,00:00น.
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
365ครั้ง 08 พ.ค. 60,00:00น.
โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน
277ครั้ง 04 พ.ค. 60,00:00น.
พิธีดำหัวขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้
343ครั้ง 01 พ.ค. 60,00:00น.
ผู้บริหารหน่วยงานภายในและภายนอก นำบุคลากรสระเกล้าดำหัวขอพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
351ครั้ง 01 พ.ค. 60,00:00น.
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจํามหาวิทยาลัยแม่โจ้
273ครั้ง 01 พ.ค. 60,00:00น.
กิจกรรมประกวดพ่อค้าหล่อ แม่ค้างาม กาดแม่โจ้ 2477
297ครั้ง 01 พ.ค. 60,00:00น.
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาดูงาน
366ครั้ง 28 เม.ย. 60,00:00น.
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี และผู้นำนักศึกษา จัดพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
219ครั้ง 28 เม.ย. 60,00:00น.
ชาวแม่โจ้ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
369ครั้ง 28 เม.ย. 60,00:00น.
โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560
80ครั้ง 25 เม.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญเครือข่ายร่วมหารือผลักดันยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจใหม่
331ครั้ง 25 เม.ย. 60,00:00น.
บรรยายพิเศษ "ชีวิตงาม สังคมดี"
158ครั้ง 25 เม.ย. 60,00:00น.
เครือข่ายอุดมศึกษา 12 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอธิการบดีอาวุโสและอธิการบดี
321ครั้ง 21 เม.ย. 60,00:00น.
กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day) : ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน
334ครั้ง 21 เม.ย. 60,00:00น.
สนอ.ม.แม่โจ้ เดินหน้า Green office จัด Big Cleaning Day แยกขยะ พัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว
286ครั้ง 20 เม.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
355ครั้ง 18 เม.ย. 60,00:00น.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พาวิน มะโนชัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ วัดร่ำเปิง
560ครั้ง 10 เม.ย. 60,00:00น.
ปิดฤดูกาลกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ครองแชมป์
289ครั้ง 07 เม.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้อบรมประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
445ครั้ง 05 เม.ย. 60,00:00น.
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ เชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต Asia Today : Next generation with creation the history of the future
461ครั้ง 01 เม.ย. 60,00:00น.
คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการ Green Heart Smart Student กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในหัวข้อ "สร้างสีเขียวในหัวใจ"
455ครั้ง 30 มี.ค. 60,00:00น.
1234