ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2561
127ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างประเทศ
46ครั้ง 18 ก.ค. 61,00:00น.
การชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาในการคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
84ครั้ง 17 ก.ค. 61,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน
98ครั้ง 16 ก.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร
54ครั้ง 16 ก.ค. 61,00:00น.
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
117ครั้ง 15 ก.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ
204ครั้ง 09 ก.ค. 61,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Grazing Manage & Feed Production in the Tropical Area”
173ครั้ง 09 ก.ค. 61,00:00น.
นักวิจัยม.แม่โจ้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในงาน ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรี KIWIE 2018 ณ ประเทศเกาหลี
5639ครั้ง 09 ก.ค. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
266ครั้ง 06 ก.ค. 61,00:00น.
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (หลักเกณฑ์ใหม่)
280ครั้ง 06 ก.ค. 61,00:00น.
ทายาทคุณพระช่วงเกษตรศิลปการเข้าพบปะหารืออธิการบดี
222ครั้ง 05 ก.ค. 61,00:00น.
กองอาคารและสถานที่ จัดโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)
354ครั้ง 03 ก.ค. 61,00:00น.
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกลาง
122ครั้ง 29 มิ.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเจิมหน้าแสดงความยินดีต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 83
1193ครั้ง 23 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดงานประเพณี เดิน - วิ่ง การกุศล แม่โจ้ - สันทราย ประจำปี 2561
696ครั้ง 23 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีน้องพี่แม่โจ้ ครั้งที่ 5
342ครั้ง 22 มิ.ย. 61,00:00น.
อพ.สธ – มจ. จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ
253ครั้ง 21 มิ.ย. 61,00:00น.
กองอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมเสวนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)
329ครั้ง 20 มิ.ย. 61,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
418ครั้ง 20 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มทบ.33 นำน้องใหม่ “ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)” สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการชุมชน
699ครั้ง 20 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
280ครั้ง 18 มิ.ย. 61,00:00น.
“คำรณค้นความจริง”... ค้นโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
287ครั้ง 18 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล”
1064ครั้ง 17 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 83
453ครั้ง 17 มิ.ย. 61,00:00น.
แสดงความไว้อาลัย ดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
175ครั้ง 17 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”
544ครั้ง 13 มิ.ย. 61,00:00น.
รองอธิการบดี ม.พะเยา นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานสาขาภูมิสังคมฯ
221ครั้ง 12 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 สู่บ้านหลังที่ 2
739ครั้ง 10 มิ.ย. 61,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
386ครั้ง 10 มิ.ย. 61,00:00น.
12345