ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

เครือข่ายอุดมศึกษา 12 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอธิการบดีอาวุโสและอธิการบดี
172ครั้ง 21 เม.ย. 60,00:00น.
กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day) : ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน
145ครั้ง 21 เม.ย. 60,00:00น.
สนอ.ม.แม่โจ้ เดินหน้า Green office จัด Big Cleaning Day แยกขยะ พัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว
169ครั้ง 20 เม.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
291ครั้ง 18 เม.ย. 60,00:00น.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พาวิน มะโนชัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ วัดร่ำเปิง
490ครั้ง 10 เม.ย. 60,00:00น.
ปิดฤดูกาลกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ครองแชมป์
245ครั้ง 07 เม.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้อบรมประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
401ครั้ง 05 เม.ย. 60,00:00น.
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ เชิญคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต Asia Today : Next generation with creation the history of the future
363ครั้ง 01 เม.ย. 60,00:00น.
คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการ Green Heart Smart Student กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในหัวข้อ "สร้างสีเขียวในหัวใจ"
410ครั้ง 30 มี.ค. 60,00:00น.
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่สากลต้นแบบอย่างครบวงจร
251ครั้ง 30 มี.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และสรุปการจัดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”
245ครั้ง 30 มี.ค. 60,00:00น.
คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม “Green Office”
289ครั้ง 27 มี.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
281ครั้ง 24 มี.ค. 60,00:00น.
พิธีส่งมอบห้องสมุดก้อมเพื่อชุมชน
196ครั้ง 23 มี.ค. 60,00:00น.
สำนักหอสมุดรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
135ครั้ง 23 มี.ค. 60,00:00น.
ประชุมคณะทำงานการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกล้วยไม้ครั้งที่ 1
323ครั้ง 23 มี.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน เตรียมพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
237ครั้ง 22 มี.ค. 60,00:00น.
งานเสวนา เปลี่ยนเกษตรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดา ให้เป็น SME ที่ขายเป็น?โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี ๒๕๖๐
227ครั้ง 21 มี.ค. 60,00:00น.
ผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
183ครั้ง 20 มี.ค. 60,00:00น.
รอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 2
21ครั้ง 17 มี.ค. 60,00:00น.
ผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
318ครั้ง 16 มี.ค. 60,00:00น.
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560
532ครั้ง 15 มี.ค. 60,00:00น.
ผู้นำองค์กรนักศึกษา เข้าพบอธิการบดีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
235ครั้ง 15 มี.ค. 60,00:00น.
การเข้าศึกษาดูงานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ม.แม่โจ้
57ครั้ง 14 มี.ค. 60,00:00น.
สถาบันฯ IQS แม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) กลุ่มเครือข่ายข้าว กาแฟ ผักและผลไม้
214ครั้ง 14 มี.ค. 60,00:00น.
คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5
414ครั้ง 10 มี.ค. 60,00:00น.
สรุปการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่44 “สุรนารีเกมส์”
473ครั้ง 09 มี.ค. 60,00:00น.
ติดตามผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพระราชทานฯ
237ครั้ง 08 มี.ค. 60,00:00น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ”
364ครั้ง 08 มี.ค. 60,00:00น.
นักศึกษาสาขาพืชผักมอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
298ครั้ง 06 มี.ค. 60,00:00น.
1234