ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore
117ครั้ง 17 ต.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแถลงข่าวการนำดอกดาวเรืองจัดตกแต่งสถานที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง
105ครั้ง 17 ต.ค. 60,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
221ครั้ง 16 ต.ค. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
203ครั้ง 14 ต.ค. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
178ครั้ง 13 ต.ค. 60,00:00น.
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
161ครั้ง 11 ต.ค. 60,00:00น.
สัตวศาสตร์ฯ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง
195ครั้ง 11 ต.ค. 60,00:00น.
กิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมด้านการเลี้ยงไก่และสุกร
106ครั้ง 10 ต.ค. 60,00:00น.
แม่โจ้จัดกิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
525ครั้ง 09 ต.ค. 60,00:00น.
ต้อนรับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย Babes-Bolyai ประเทศโรมาเนีย
350ครั้ง 29 ก.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
537ครั้ง 29 ก.ย. 60,00:00น.
Kunshan University, China
197ครั้ง 29 ก.ย. 60,00:00น.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เข้าหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
202ครั้ง 29 ก.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีร่วมรำลึก 100 ปี ธงชาติไทย
318ครั้ง 28 ก.ย. 60,00:00น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
363ครั้ง 25 ก.ย. 60,00:00น.
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
222ครั้ง 25 ก.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ
223ครั้ง 25 ก.ย. 60,00:00น.
การตรวจเยี่ยมเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก
106ครั้ง 25 ก.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
342ครั้ง 23 ก.ย. 60,00:00น.
กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การปรับปรุงพันธุ์กับการแข่งขันทางธุรกิจ”
166ครั้ง 22 ก.ย. 60,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ
88ครั้ง 22 ก.ย. 60,00:00น.
ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
183ครั้ง 22 ก.ย. 60,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "เกษตรเพื่อชีวิต"
200ครั้ง 19 ก.ย. 60,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดค่ายสัตวศาสตร์จิตอาสา
185ครั้ง 19 ก.ย. 60,00:00น.
โครงการ " Tropical Agriculture and Organic Farming in Northern Thailand"
333ครั้ง 13 ก.ย. 60,00:00น.
มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
371ครั้ง 13 ก.ย. 60,00:00น.
พิธีเปิด โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ MODERN AGRICULTURAL LEADERSHIP PROGRAM (SubMagLead)
365ครั้ง 08 ก.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Shanghai Kunying Pigeon Club
316ครั้ง 07 ก.ย. 60,00:00น.
นักวิจัยและทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานสรุปการดำเนินงานของปี 2559-2560 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
662ครั้ง 05 ก.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559
401ครั้ง 04 ก.ย. 60,00:00น.
12345