ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 914 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 3)
17ครั้ง 24 เม.ย. 60,00:00น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
99ครั้ง 12 เม.ย. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
419ครั้ง 16 มี.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 913 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ(ครั้งที่ 2)
202ครั้ง 05 มี.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 914 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 2)
302ครั้ง 05 มี.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 2)
344ครั้ง 22 ก.พ. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที่ 4)
930ครั้ง 22 ก.พ. 60,00:00น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 579 สังกัดงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
497ครั้ง 14 ก.พ. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1052 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 2)
1243ครั้ง 02 ก.พ. 60,00:00น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 527 สังกัดงานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
339ครั้ง 02 ก.พ. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 544 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
272ครั้ง 02 ก.พ. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 288 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
249ครั้ง 30 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 287 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
197ครั้ง 30 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 518 สังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี(ครั้งที่ 1)
362ครั้ง 24 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 1)
301ครั้ง 24 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 224 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 4)
272ครั้ง 24 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 913 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ครั้งที่ 1)
148ครั้ง 20 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 746 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัยฯ
220ครั้ง 20 ม.ค. 60,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 914 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 1)
179ครั้ง 20 ม.ค. 60,00:00น.
สถาบันบ่มเพราะวิสาหกิจ ขยายเวลารับสมัครพนักงานสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ครั้งที่ 1)
164ครั้ง 06 ม.ค. 60,00:00น.
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ขยายเวลารับสมัครพนักงานสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ (ครั้งที่ 1)
401ครั้ง 06 ม.ค. 60,00:00น.
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 227 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
234ครั้ง 06 ม.ค. 60,00:00น.
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 071 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
299ครั้ง 25 พ.ย. 59,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 863 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(ครั้งที่ 1)
330ครั้ง 25 พ.ย. 59,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 224 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ
348ครั้ง 18 พ.ย. 59,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 039 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ
275ครั้ง 18 พ.ย. 59,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 544 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร(ครั้งที่ 3)
267ครั้ง 18 พ.ย. 59,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 071 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
278ครั้ง 18 ต.ค. 59,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
303ครั้ง 17 ต.ค. 59,00:00น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 885 สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
296ครั้ง 17 ต.ค. 59,00:00น.
12